Pobieranie id dodanego rekordu w MySQL, Oracle i PostgreSQL

Pola typu autoincrement, serial czy sekwencje w bazach danych bardzo dobrze spełniają swoją rolę.
Pomagają i ułatwiają życie programiście. Często zdarza się jednak tak, że potrzebujemy id właśnie wstawionego rekordu. Np. jako klucza obcego przy wstawianiu rekordu do innej tabeli.
Bazy danych
Opiszę metody na pobranie id w bazach MySQL, Oracle oraz PostrgeSQL, przykłady stworzę w PHP.

Continue reading