MySQL: nieoptymalne zapytania (Slow Query Log)

logo-mysqlWydajność, to w przypadku serwera www rzecz kluczowa. Pomimo wykorzystania dobrego sprzętu oraz dostosowania konfiguracji serwera do warunków w jakich będzie pracował, każdy serwer można zabić nieoptymalnymi zapytaniami.

Błąd w zapytaniu SQL popełnić można bardzo łatwo. Jedno nieoptymalne zapytanie może powodować spadek wydajności serwera, backlogi lub całkowitą odmowę działania. Optymalne zapytania są ważne szczególnie w przypadku tabel typu MyISAM. Powodem jest blokowanie na poziomie tabeli, a nie jak to jest w przypadku InnoDB – na poziomie wiersza.

Continue reading